KUPONAS

Perkelto užsakymo – KUPONO – sąlygos ir taisyklės pagal LR įstatymo 17 straipsnio 4-tą dalį

  • Kuponas yra išduodamas dėl COVID-19 viruso kelionių organizatoriui kilusių veiklos vykdymo apribojimų. Šie apribojimai atsirado dėl Turizmo įstatyme numatytų aplinkybių ir dėl URM rekomendacijų LR piliečiams nevykti į užsienio šalis, LR Vyriausybės priimtų nutarimų dėl ekstremalios situacijos paskelbimo (įskaitant karantiną), taip pat atsakingų institucijų ir pareigūnų priimtų sprendimų dėl draudimo išvykti/atvykti iš/į Lietuvos Respubliką; užsienio šalių atsakingų institucijų priimtų sprendimų dėl ribojimų atvykti į užsienio valstybes.
  • Vadovaujantis Turizmo įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 3 punktu, kuponas gali būti naudojamas sumokėti už būsimą kelionę ar jos dalį, kurios pradžia yra ne vėlesnė kaip 12 mėnesių pasibaigus apribojimams, nebent šalys susitartų kitaip.
  • Kuponas patvirtina turistų, nurodytų nutrauktoje sutartyje, teisę į jų sumokėtą pinigų sumą. Kupone nurodoma bendra kelionės kupono vertė, kuri yra ne mažesnė ar lygi turistų sumokėtai už nutrauktą kelionę pinigų sumai. Kiekvienas turistas turi teisę į jo sumokėtos sumos už nutrauktą kelionės sutartį panaudojimą ar grąžinimą suėjus kupono galiojimo terminui. Turistui nusprendus nutraukti būsimos kelionės sutartį, už kurią jis visiškai ar iš dalies atsiskaitė kuponu, galioja organizuotos turistinės kelionės sutartyje nurodytos atsisakymo nuo kelionės sąlygos.
  • Kelionės kuponas turistams išsiunčiamas elektroniniu paštu nutrauktą sutartį pasirašiusiam ar ją sudariusiam turistui, kuris apie kuponą turi informuoti kitus sutartyje nurodytus turistus. Tuo atveju, jei dėl kupono išdavimo sutinka tik dalis nutrauktoje sutartyje nurodytų turistų, kuponas gali būti išduodamas tik šiems turistams pagal jų sumokėtą pinigų dalį už nutrauktą kelionę.
  • Kelionės kuponas gali būti perleidžiamas kitiems asmenims nemokamai, laikantis nutrauktos sutarties sąlygų, pateikus prašymą kelionių organizatoriui.
  • Jeigu turistas per kupono galiojimo laikotarpį neatsiskaito už būsimą kelionę kuponu, kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kupono galiojimo laikotarpio pabaigos grąžina turistui kupono vertę atitinkančią pinigų sumą, jei kuponas buvo panaudotas iš dalies – grąžinamas nepanaudotas likutis. Kuponas yra apdraustas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimu ir užtikrintas banko garantija nuo kelionių organizatoriaus nemokumo ar bankroto. Kuponu atsiskaičius už būsimą organizuotą turistinę kelionę, kelionei taikoma kelionių organizatoriaus apsauga.
  • Kuponas gali būti panaudotas tik kelionių organizatoriaus Kauno GRŪDA organizuojamoms kelionėms.
Geriausi pasiūlymai - tiesiai į Jūsų pašto dėžutę
Dėkojame, Jūs sėkmingai užsisakėte mūsų naujienlaiškį!