Informacija dėl situacijos kelionių rinkoje

Mieli keliautojai ir kolegos,

Šiuo metu nutraukiamos visos kelionės iki 2020 06 26d., užsisakiusieji informuojami individualiai eilės tvarka.

Siūlome galimybę pasirinkti datą liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais arba 2021 metams, atidėti keliones vėlesniam laikui, pakeisti kelionės kryptį arba priimti kitokį pasiūlymą (pvz. kuponą), t. y. ieškoti abiems šalims tinkamo sprendimo.

Jei kitos alternatyvos rasti nepavyksta, turistas turi teisę kreiptis į paslaugos teikėją raštu, prašydamas nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį ir grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus, netaikant sutarties nutraukimo mokesčio.

Atkreiptinas dėmesys, kad ši rekomendacija galioja tik dėl tų kelionių, kurios atšauktos dėl ekstremalios situacijos, ir tuo metu, kada galioja Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijos nevykti į užsienio valstybes. Šioje situacijoje nėra kelionių organizatorių kaltės, todėl svarbu išlaikyti protingą pusiausvyrą tarp vartotojų teisių ir verslo prisiimtų įsipareigojimų. Prašome Jūsų sutarties nutraukimą naudoti kaip galutinę priemonę, neradus kitų bendrai priimtinų sprendimo būdų. Taip pat prašome Jūsų supratimo tiek dėl ilgesnės atsakymo į laiškus trukmės, tiek dėl pinigų grąžinimo terminų.

Turistai, ekstremalios situacijos metu pageidaujantys nutraukti sutartis dėl kelionių, vyksiančių po 2020-06-26 dienos, tai gali padaryti pagal organizuotos turistinės kelionės sutarties bendrąsias sąlygas, t.y. keliones, numatytas po 2020 06 30d., reikalaujantiems šiuo metu anuliuojame su atšaukimo mokesčiu.

Labai prašome klientų palaukti ir neanuliuoti kelionių, į kurias išvykimas numatytas po 2020 06 26d.; jei situacija negerės, kelionės bus anuliuojamos be mokesčio.

Išvykimams nuo 2020 06 27 iki 2020 06 30d. sutartys keičiamos nemokamai (kelionėms autobusu). Siūlome galimybę keisti datą (2020 – 2021 metams), kryptį arba vyksiančius asmenis (pagal šiuo metu galiojančias kainas ir išsaugant nuolaidą, kuri buvo pritaikyta perkant kelionę) arba įsigyti kuponą kelionei už sumą, kurią įmokėjote.

 

El.laiškai su Jūsų pasirinkimu laukiami adresu uzsakymai@gruda.lt

Sveikatos linkėdama,

GRŪDOS komanda


GRŪDA jau skelbia 2020-2021 metų


Perkelto užsakymo – KUPONO – sąlygos ir taisyklės pagal LR įstatymo 17 straipsnio 4-tą dalį

  • Kuponas yra išduodamas dėl COVID-19 viruso kelionių organizatoriui kilusių veiklos vykdymo apribojimų. Šie apribojimai atsirado dėl Turizmo įstatyme numatytų aplinkybių ir dėl URM rekomendacijų LR piliečiams nevykti į užsienio šalis, LR Vyriausybės priimtų nutarimų dėl ekstremalios situacijos paskelbimo (įskaitant karantiną), taip pat atsakingų institucijų ir pareigūnų priimtų sprendimų dėl draudimo išvykti/atvykti iš/į Lietuvos Respubliką; užsienio šalių atsakingų institucijų priimtų sprendimų dėl ribojimų atvykti į užsienio valstybes.
  • Vadovaujantis Turizmo įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 3 punktu, kuponas gali būti naudojamas sumokėti už būsimą kelionę ar jos dalį, kurios pradžia yra ne vėlesnė kaip 12 mėnesių pasibaigus apribojimams, nebent šalys susitartų kitaip.
  • Kuponas patvirtina turistų, nurodytų nutrauktoje sutartyje, teisę į jų sumokėtą pinigų sumą. Kupone nurodoma bendra kelionės kupono vertė, kuri yra ne mažesnė ar lygi turistų sumokėtai už nutrauktą kelionę pinigų sumai. Kiekvienas turistas turi teisę į jo sumokėtos sumos už nutrauktą kelionės sutartį panaudojimą ar grąžinimą suėjus kupono galiojimo terminui. Turistui nusprendus nutraukti būsimos kelionės sutartį, už kurią jis visiškai ar iš dalies atsiskaitė kuponu, galioja organizuotos turistinės kelionės sutartyje nurodytos atsisakymo nuo kelionės sąlygos.
  • Kelionės kuponas turistams išsiunčiamas elektroniniu paštu nutrauktą sutartį pasirašiusiam ar ją sudariusiam turistui, kuris apie kuponą turi informuoti kitus sutartyje nurodytus turistus. Tuo atveju, jei dėl kupono išdavimo sutinka tik dalis nutrauktoje sutartyje nurodytų turistų, kuponas gali būti išduodamas tik šiems turistams pagal jų sumokėtą pinigų dalį už nutrauktą kelionę.
  • Kelionės kuponas gali būti perleidžiamas kitiems asmenims nemokamai, laikantis nutrauktos sutarties sąlygų, pateikus prašymą kelionių organizatoriui.
  • Jeigu turistas per kupono galiojimo laikotarpį neatsiskaito už būsimą kelionę kuponu, kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kupono galiojimo laikotarpio pabaigos grąžina turistui kupono vertę atitinkančią pinigų sumą, jei kuponas buvo panaudotas iš dalies – grąžinamas nepanaudotas likutis. Kuponas yra apdraustas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimu ir užtikrintas banko garantija nuo kelionių organizatoriaus nemokumo ar bankroto. Kuponu atsiskaičius už būsimą organizuotą turistinę kelionę, kelionei taikoma kelionių organizatoriaus apsauga.
  • Kuponas gali būti panaudotas tik kelionių organizatoriaus Kauno GRŪDA organizuojamoms kelionėms.
Geriausi pasiūlymai - tiesiai į Jūsų pašto dėžutę
Dėkojame, Jūs sėkmingai užsisakėte mūsų naujienlaiškį!